دانلود پکیج کامل آموزش پروژه محور ۳dmax2021

این روز هااستفاده از نرم افزارهای معماری به نوعی اجبار و حرفه تلقی می شود که به نوعی می بایست تمام معماران و علاقمندان به معماری با نرم افزار های معماری به خوبی آشنا باشند تا بتوانند وارد بازار کار حرفه ای شوند ، که در این میان نرم افزار ۳DsMax از بین تمام نرم افزار های معماری بیشتر مورد توجه و استقبال قرار گرفته است.

کارایی نرم افزار ۳DsMax به نوعی است که تمام افراد برای طرحی آبجکت ، طراحی داخلی ، طراحی فرم ، طراحی نما ، طراحی مبلمان و… از این نرم افزار استفاده میکنند.به این منظور یادگیری آن برای معماران ، گرافیست ها و طراحان به نوعی اجبار محسوب میشود

یکی از راهکار های مفید آموزشی که این روز ها به دلیل مفید بودن آن مورد استقبال زیاد قرار گرفته است ، پکیج های آموزشی نرم افزار های معماری است.

زیرا در این روش آموزشی دانشجویان میتوانند از یک آموزش چندین با استفاده کنند و مهمتر اینکه در این نوع آموزش ها اساتید نکات را جز به جز ارائه میکنند.

یکی از مزیت های مهم پکیج آموزش پروژه محور ۳DsMax نسبت به پکیج های مشابه این است که تمام نکات ریز به ریز توضیح داده شده و نسبت به مطالبه آموخته شده ، پروژه ای تنظیم گردیده است تا دانشجویان آموخته های خود را در یک پروژه عملی پیاده سازی کنند.

پروژه های عملی صرفا معماری بوده و به صورت متمرکز روی طرح هایی تمرین شده است که دانشجویان با مشابه های این نوع طرح ها روبرو هستند.

مدرس

پکیج آموزش پروژه محور ۳DsMax جناب آقای مهندس مهدی یار معمار می باشد که سابقه ی بسیار قوی ای در راستای آموزش معماری به خصوص این نرم افزار دارد و طی یک دهه فعالیت ایشان سمینارها و کلاس های زیادی برای این دوره داشته اند.

مهدی یار معمار

بخش اول

معرفی محیط ۳DsMax

۱ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد و بسیار مهم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

میانبر های اولیه

۲ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد و بسیار مهم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

MOVE

جابه جایی حجم
۳ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : متوسط
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد و بسیار مهم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

ROTATE

چرخش حجم
۴ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : متوسط
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد و بسیار مهم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

SCALE

بزرگ و کوچک کردن حجم
۵ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : متوسط
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد و بسیار مهم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

BOX

ترسیم مکعب
۶ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : متوسط
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد و بسیار مهم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

SPHERE

ترسیم کره
۷ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : متوسط
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد و بسیار مهم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

CYLINDER

ترسیم استوانه
۸ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : متوسط
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد و بسیار مهم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Torus

ترسیم حلقه
۹ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : متوسط
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد و بسیار مهم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Teapot

ترسیم قوری
۱۰ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : متوسط
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد و بسیار مهم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Copy

دستوری برای ساخت نورمخفی
۱۱ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : متوسط
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد و بسیار مهم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

پروژه

پروژه ساده ویلا

یک پروژه با احجام ساده اولیه
۱ پروژه
 • نوع آموزش : حل تمرین
 • سطح : مقدماتی
 • سیستم آموزش این قسمت: عملی پروژه محور

بخش دوم

Cone

ترسیم مخروط
۱۲ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

GeoSphere

ترسیم کره
۱۳ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Tube

ترسیم استوانه تو خالی
۱۴ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Pyramid

ترسیم هرم
۱۵ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Plane

ترسیم صفحه دو بُعدی
۱۶ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

بخش سوم

Boolean

کم کردن و ادخام احجام
۱۷ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

مثال و تمرین Boolean

حل نمونه
۱۸ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Render Frame

کادر رندر
۱۹ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

بخش چهارم

Mirror

میرور حجم
۲۰ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Align

همترازی احجام
۲۱ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:متوسط
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Spacing Tool

کپی حجم رو اجسام
۲۳ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Array

کپی در جهتها
۲۴ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:متوسط
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

پروژه

پروژه ساده آشپزخانه

ترسیم داخلی یک آشپزخانه
۲ پروژه
 • نوع آموزش : حل تمرین
 • سطح : مقدماتی
 • سیستم آموزش این قسمت: عملی پروژه محور

بخش پنجم

Line

ترسیم خط
۲۵ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Circle

ترسیم دایره
۲۶ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:کم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Arc

ترسیم قوس
۲۷ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:کم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

NGon

ترسیم چند ضلعی
۲۸ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:کم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Text

نوشتن
۲۹ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:کم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Rectangle

ترسیم مستطیل
۳۰ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:کم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Elipse

ترسیم بیضی
۳۱ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:کم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Donut

ترسیم دایرهدونات
۳۲ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:کم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Star

ترسیم ستاره
۳۳ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:کم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Helix

ترسیم فنر
۳۴ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:کم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Section

ترسیم برش از حجم
۳۵ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:متوسط
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Extrude

ارتفاع دادن به شیپ ها
۳۶ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:بسیارزیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

بخش ششم

وارد کردن نقشه اتوکد

۳۷ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد و بسیار مهم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

خارج کردن نقشه اتوکد

۳۸ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد و بسیار مهم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

پروژه

پروژه ویلا از روی نقشه اتوکد

ترسیم یک پروژه ویلایی از روی فایل اتوکد
۳ پروژه
 • نوع آموزش : حل تمرین
 • سطح : مقدماتی
 • سیستم آموزش این قسمت: عملی پروژه محور

بخش هفتم

Windows

ترسیم پنجره
۳۹ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:متوسط
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Door

ترسیم در
۴۰ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:متوسط
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

بخش هشتم

Photometric Lights

نورهای فتومتریک
۴۱ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد و بسیار مهم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Standard Lights

نورهای استاندارد
۴۲ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد و بسیار مهم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

پروژه

پروژه دروازه قرآن

ترسیم پروژه دروازه قرآن از روی عکس
۴ پروژه
 • نوع آموزش : حل تمرین
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: عملی پروژه محور

بخش نهم

Foliage

تریسم درخت
۴۳ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Wall

ترسیم دیوار
۴۴ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Railing

ترسیم نرده
۴۵ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Stairs

ترسیم پله
۴۶ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

پروژه

پروژه ویلا با شیروانی

ترسیم بنایی با شیروانی
۵ پروژه
 • نوع آموزش : حل تمرین
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: عملی پروژه محور

بخش دهم

Lattice

ساخت حجم مشبک
۴۷ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Bend

خم کردن حجم
۴۸ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Ripple

اعمال موج
۴۹ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Skew

کج کردن حجم
۵۰ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Lathe

ترسیم خط با استفاده از گردش نیمرخ
۵۱ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

پروژه

پروژه موزه گوگنهایم

ترسیم پروژه گوگنهایم
۶ پروژه
 • نوع آموزش : حل تمرین
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: عملی پروژه محور

بخش یازدهم

Standard Material

پنجره استاندارد متریال
۵۲ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Noise

مپ نویز
۵۳ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Checker

مپ شطرنجی
۵۴ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Tiles

مپ کاشی
۵۵ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

UVW Map

تنظیم ابعاد متریال
۵۶ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

پروژه

پروژه عمارت ائل گلی

عمارت ائل گلی تبریز
۷ پروژه
 • نوع آموزش : حل تمرین
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: عملی پروژه محور

بخش دوازدهم

Edit Poly

مادیفایر ادیت پلی
۵۷ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

پروژه

پروژه نمای ساختمان

نمای ساختمان مسکونی
۸ پروژه
 • نوع آموزش : حل تمرین
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: عملی پروژه محور

بخش سیزدهم

Edit Mesh

۵۸ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد و بسیار مهم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Edit Spline

۵۹ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد و بسیار مهم
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

پروژه

پروژه مسجد کبود

پروژه سبک بنای اسلامی آذری
۹ پروژه
 • نوع آموزش : حل تمرین
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: عملی پروژه محور

بخش چهاردهم

Loft

ترسیم لافت
۶۰ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

NURBS Curves

منحنی ها
۶۱ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

Target Camera

دوربین مکس
۶۲ قسمت
 • نوع آموزش : گزینه به گزینه
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: تئوری با مثال

پروژه

پروژه حجم منحنی پیچیده

ترسیم فرم منحنی پیچیده
۱۰ پروژه
 • نوع آموزش : حل تمرین
 • سطح : مقدماتی
 • میزان استفاده در پروژه:زیاد
 • سیستم آموزش این قسمت: عملی پروژه محور