اسکیس و راندو

لئوکوربوزیه: ” معماری با اثر مدادروی کاغذ آغاز می شود “

امروزه مهارتهایی چون طراحی با دست آزاد، اسکیس، کروکی، راندو، طراحی فرم، اتود زدن های دستی، پردازش حجم، پرسپکتیو

با قلم روی کاغذ و پرزانته ی پلان، نما، مقطع، پرسپکتیوها و شیت بندی با راپید و ماژیک راندو، مدادرنگی و سایر تکنیک های دستی

به کل رویکردشان با گذشته فرق کرده و البته با حضور نرم افزار های متنوع و عالی در حرفه ی معماری و دیزاین نه تنها از ارزش و

اهمیتشان کاسته نشده بلکه بنا به دلایلی که ذکر خواهد شد، آموزش اسکیس همچنان از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.

امروزه اسکیس و همه ی موارد ذکر شده صرفا به عنوان نتیجه مورد توجه نمی باشد .بلکه آموزش اسکیس در روند تکامل ذهن معمار

نقش منحصر بفرد و اساسی دارد که در این مجال اندک فقط تعدادی از آنها  فهرست وار برایتان بازگو می شود.

فعالیت در اسکیس، کروکی و … در ایجاد هماهنگی میان بینایی، مغز (ذهن) و اعصاب یک معمار تاثیر بسزایی دارد وقتی که با حرکت

 دست روی کاغذ ایده ای یا طرحی شکل می گیرد، یک رشته وسیعی از اعصاب درگیر ماجرا می شوند.

این فعالیت ها قدرت انتقال ذهن، درک تناسب، ترکیب، و فرم شناسی و … را در یک معمار ارتقاء می دهند و از حیث تاثیرات منحصر

بفرد خودشان در تک تک این موارد جایگزینی ندارند.

تفکر ترسیمی و پیاده شدن ایده های یک معمار با دست روی کاغذ و رویت همزمان آنها و تغییر و اتود های متوالی و خط خطی کردن

کاغذ همراه با اندیشیدن و گشتن فرم ها و رنگها یکی از پربارترین و غنی ترین لحظه هایی است که یک معمار می تواند در ارتباط با حرفه ی خود داشته باشد.

این دوره ها حالتی گام به گام داشته و با یک آهنگ آرام دانش پژوهان معماری را در کسب این مهارت و توانایی با ارزش پیش می برد.

آموزش ها طوری ارائه شده که علاقه مندان در طی این مسیر می توانند با دقیقه به دقیقه فیلم ها همفاز شده و عملا تمرین کنند تا در حد امکان در هیچ بخشی، روند آموز شبه بنبست نخورد.

 

boedsketch

امیدواریم با بهره گرفتن شما عزیزان از این دوره ها افتخار آن را داشته باشیم که در لحظه های با عظمت و زیبای شما، پشت میز

کارتان حین خط کشیدن برای پروژه ها، سهمی هرچند اندک داشته باشیم. با آرزوی لحظه هایی سرشار برایتان

آموزش اسکیس مشخصا فهم هندسه، قدرت تجسم و سواد بصری معمار را افزایش می دهد و بسیاری موارد دیگر…

و جدای از همه ی اینها دست به قلم بودن معمار چه در دفتر های معماری، محیط های دانشگاهی، کارگاه های ساختمانی و چه در

حضور کارفرماها و چه در خلوت یک معمار لذت و اعتباری غیر قابل وصف دارد.

اینجانب بیست سالی می شود که آموزش اسکیس را در دانشگاه ها و موسسه ها دارم و نه تنها در آموزش اسکیس ارشد بلکه این

مهارت را مستقیما در فرآیند طراحی معماری در دفتر معماری و بازار کار حرفه ای بکار می گیریم، در صدد آن شدیم که ماحصل این دو

دهه تجربه را در چند پک آموزشی اسکیس در موسسه معماری بعد در اختیار دانشجویان و مشتاقان قرار دهیم.

مدرس: مهندس مهدی یار معمار

سمینار بزرگداشت روز معمار

۳dmaxورکشاپ

 vrayورکشاپ

سمینار متدولوژی اسکیس

سمینار معماری معاصر ایران

ورکشاپ تزئینات سنتی معماری

سمینار معماری،عمران،شهر

۳dmaxورکشاپ

سمینار چند فریم معماری

اولین مسابقه طرح برتر

سمینار آفرینش های معماری ، ایده های سینمایی

سمینار معماری دیجیتال

سمینار صفر و یک در معماری

سمینار تکنیک های کنکور

دومین مسابقه طرح برتر

سمینار فرایند طراحی

سمینار سبک های معماری داخلی

سمینار معنا در معماری

سمینار تکنولوژی در معماری

فرم در معماری

سمینار روانشناسی در معماری

روند طراحی

افتخارات

آلمان   WTG از Professorship رتبه علمی

 آمریکاAECعنوان طرح برگزیده در سال ۲۰۱۳ مجتمع مسکونی در ژورنال

 آمریکاAECعنوان طرح برگزیده در سال ۲۰۱۴فرهنگسرا در ژورنال

تجلیل شده از طرف دانشگاه تبریز به عنوان مدیر موسسه بُعد جهت برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی در استان

تجلیل شده از طرف دانشگاه تبریز به عنوان مدیر داخلی موسسه معماران فردا جهت برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی در استان

تجلیل شده از طرف هیئت برگزاری کنفرانس معماری ، عمران ، شهر

رتبه پنجم مسابقه یک طرح ، یک نقش

 

سمت ها

مدیر موسسه آموزشی و پژوهشی بُعد

مدیر داخلی موسسه معماران فردا تا ۹۴

داور و بنیانگذار مسابقه طرح برتر ۱

داور و بنیانگذار مسابقه طرح برتر ۲

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسان معمار استان آذربایجان شرقی

نمایندگی موسسه آموزشی عالی ایوان خانه معمار تا ۹۲

نمایندگی آکادمی تخصصی معماری

نمایندگی خانه شهرسازان تا ۹۵

تاثیر معماری در میزان استقبال و شکوفایی خلاقیت کودکان در فضاهای آموزشی- همایش ملی هنر و صنعت در ساختمان

بررسی سیر اهمیت شکل گیری معماری فضاهای تجاری – همایش ملی هنر و صنعت در ساختمان

کتاب طرح برتر – انتشارات اول و آخر